USLUGE

USLUGE

 

REPARACIJA AUTO-STAKALA
Lorem ipsum dolor sit amet

U našem servisu vršimo reparaciju auto-stakala, najsavremenijom tehnologijom Glass Medic – poseban postupak koji koristimo za reparaciju prednjih vetrobranskih stakala. Ovaj sistem za reparaciju predstavlja najbolji sistem ove vrste u svijetu.

Kada se na Vašem prednjem staklu pojavi oštećenje, odmah treba da se obratite našim stručnjacima. Jako je važno da ne dopustite da se oštećenje proširi, jer kada pukotine na staklu prerastu dužinu od nekoliko santimetara, reparacija može predstavljati veliki problem.

Takođe je važno da se oštećenje ne zaprlja. Zbog toga ga obavezno prekrijte zaštitnom naljepnicom, prije nego što se uputite u naš servis.
.

UGRADNJA AUTO-STAKALA
Lorem ipsum dolor sit amet

U zavisnosti od modela Vašeg vozila, ugradnju auto-stakala se vršimo na dva načina:

1. LIJEPLJENJE: Lijepljenje se vrši jednim od najkvalitetnih ljepkova na tržištu kao i svim dodatnim komponentama koje su neophodne za lijepljenje auto-stakala. Proces skidanja oštećenog auto-stakla i postavljanja drugog, te proces sušenja traje ukupno 3-4 sata.

2. KEDER: Ugradnja autostakala na keder je jednostavniji i kraći proces, koji traje oko pola sata.